Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.BI.CII.AII.BIII.AOIII.PRGIV.MPS
Triedny učiteľ: Ing. Juraj Vavro
Odbor: strojárska výroba
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 1
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erika Balážová
2    Dominik Gelinger
3    Anton Košinár
4    Lucián Kudrík
5    Martin Sebastian Lencz
6    Sebastián Nemec
7    Jakub Oslej
8    Patrik Osuský
9    Martin Pavlovič

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Piešťany
    Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
  • +421 337965111

Fotogaléria