Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.BI.CII.AII.BIII.AOIII.PRGIV.MPS
Triedny učiteľ: PhDr. Jana Miklášová
Odbor: autoopravár - mechanik
Počet žiakov: 19
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Augustín
2    Tomáš Bartuš
3    Patrik Binda
4    Edvárd Dániel Folajtár
5    Alan Foltýn
6    Marek Gabčo
7    Kristián Horváth
8    Aleš Janíček
9    Jakub Jašo
10    Nicolas Marco Jedlička
11    Marek Lacko
12    Matej Lonček
13    Andrej Sivák
14    Ivan Sláma
15    Filip Šandrik
16    Roman Toma
17    Sebastián Trtúšek
18    Juraj Weisman
19    Erik Zuskin

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Piešťany
    Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
  • +421 337965111

Fotogaléria