Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.PRG

Zoznamy žiakov: I.BI.CII.AII.BIII.AOIII.PRGIV.MPS
Triedny učiteľ: Ing. Peter Školuda
Odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Počet žiakov: 15
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dušan Augustovič
2    Tomáš Drápal
4    Leo Gregorička
6    Martin Košút
7    Jaroslav Kováč
8    Daniel Manduch
9    Patrik Polčan
11    Róbert Svoreň
12    Lukáš Šiška
13    Adam Zuzic
14    Alexander Mikunda
16    Róbert Boďa
17    Dávid Machovič
18    Martin Vindiš
19    Kristián Bielik

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Piešťany
    Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
  • +421 337965111

Fotogaléria