Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.MPS

Zoznamy žiakov: I.BI.CII.AII.BIII.AOIII.PRGIV.MPS
Triedny učiteľ: PhDr. Jana Miklášová
Odbor: mechanik počítačových sietí
Počet žiakov: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ján Bača
2    Anton Fediushin
4    Kristián Franko
7    Daniel Hovorka
8    Patrik Molnár
9    Daniel Oravec
13    Róbert Štefanec
14    Marko Tulis
16    Adrián Valovič
17    Nikolas Michalides
20    Peter Pavol Bublavý
21    Rastislav Reško
22    Patrik Belanský

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Piešťany
    Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
  • +421 337965111

Fotogaléria